Jiráskovo divadlo

Panská č. p. 219
470 01 Česká Lípa

Otevírací doba pokladny:
1 hodinu před představením

Informace o pronájmech ZDE.

Kontakty:

Tereza VRANÁ
ředitelka

Martina HODINKOVÁ
divadelní manažerka

Jan HORČIČKA
vedoucí technik, správce objektů

Základem k budoucí divadelní budově se stala stavba z roku 1819, kterou postavil v Panské ulici obchodník s obilím Franz Bartel jako společenský sál pro pořádání tanečních zábav a divadelních představení, alegorických her (balet v maskách, akrobacie) většinou s vlasteneckým zaměřením. U sálu byl taktéž hostinec či pivnice, ale koncem 19. století, i přes velkou oblibu sálu, hostinec již nefungoval. Po první světové válce začal sál využívat ke svému cvičení Německý tělocvičný spolek (Deutscher Turnverein). Pro něj byl také v roce 1932 sál adaptován na tak zvanou „novou tělocvičnu“ a pravděpodobně rovněž v té době došlo také k vybudování vchodu z Jiráskovy ulice nezávisle na domě v ulici Panské, neboť v témže roce byl zbořen dům čp. 716 v dnešní Jiráskově ulici, který o několik let dříve zakoupil Německý tělocvičný spolek a vznikla tak proluka pro vstup k nové tělocvičně. Tělocvična zde fungovala až do konce války. V tomto období se stává ubytovnou pro uprchlíky před postupující frontou.

Po bouřlivých válečných událostech přichází květen 1945, kdy brzy po konci války byla obnovena činnost divadelního spolku Jirásek v rámci nově ustavené Kulturní jednoty, v níž bylo mnoho předválečných divadelních ochotníků se silným zastoupením v nově vznikajících orgánech města. Nově vzniklý MNV tak poměrně záhy rozhodl divadelníkům poskytnout k jejich činnosti novou tělocvičnu německého tělocvičného spolku i s přilehlými místnostmi. A tak po nezbytných úpravách došlo 27. října 1945 k slavnostnímu otevření první divadelní budovy ve městě s uvedením divadelní hry Lucerna v podání ochotnického spolku Jirásek.

Pořádá se zde spousta slavnostních představení, např. každoroční oslavy narozenin Eduarda Beneše. V r. 1959 je zde slavnostní koncert Spojených pěveckých sborů a zaznívá zde Šostakovičova píseň „O lesích“. K první výrazné poválečné rekonstrukci budov divadla došlo až v roce 1965 v tak zvané akci „Z“ za účasti místních podniků a občanských výborů. V rámci akce došlo i k zařízení promítací kabiny a divadelní sál tak mohl plnit i funkci kinosálu. Koncem 70. let probíhá v Jiráskově divadle rozsáhlá rekonstrukce, po níž je divadlo znovu otevřeno. Trvala celkem tři roky a zejména sál získal úplně nový vzhled a vybavení, včetně osvětlení s dominantním lustrem na stropě sálu. Dočkaly se i šatny a byl zřízen divadelní bar. První představení se v obnoveném divadle konalo 16. 9. 1976. Severočeské divadlo F. X. Šaldy z Liberce uvedlo operu Prodaná nevěsta. Bohužel tato rekonstrukce byla na mnoho následujících let poslední velkou úpravou divadla.

V 80. letech je zde mimo řadu především divadelních představení souborů z celé republiky, také natočen jediný televizní přenos „Města mého kraje“. Tato televizní estráda byla pravidelně pořádána pro vyznamenané pracovníky, tentokrát z České Lípy (Vagónka, Uran).

V roce 1992 začíná působit v prostorách Jiráskova divadla Umělecká agentura AGNEZ, která měla objekt v dlouhodobém pronájmu od Města Česká Lípa. Od roku 2005 Jiráskovo divadlo přechází zpět do správy Města Česká Lípa a stává se součástí p. o. Kulturní dům Crystal Česká Lípa, která od 1. 1. 2011 změnila název na Kultura Česká Lípa, p.o.

Nevyhovující stav Jiráskova divadla se řešil více než 25 let. Nynější rekonstrukci předcházelo několik projektů, které nebyly uskutečněny. Vítězný a realizovaný projekt byl od společnosti Adam Rujbr Architects s. r. o. z Brna. Realizace stavby byla zahájena dne 2. 11. 2020 předáním společnosti Metrostav a. s. Při provádění výkopových prací probíhal i záchranný archeologický průzkum, který zajišťovalo místní Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Stavba byla dokončena 31. 5. 2023. Slavnostní otevření pro veřejnost proběhlo 15. 9. 2023.

Zdroj: Mgr. Ladislav Smejkal a brožura Rekonstrukce Jiráskova divadla

JIRÁSKOVO DIVADLO – PŘEDPLATNÉ 2024/25

7 DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ ZA 2 200 Kč

 • Kytice
 • Na Vánoce budu gay
 • Monodie 2.0
 • Konkurz
 • Racek
 • Casanova
 • Recitál Malý princ

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Výhodnější cena vstupenek než v běžném prodeji
 • Stálé místo v hledišti
 • Dopředu dané termíny představení
 • Abonentka je přenosná
 • Přednostní rezervace míst na další sezónu
 • Zasílání informací o představeních prostřednictvím emailu
 • Vhodný dárek pro blízké

INFORMACE K PŘEDPLATNÉMU

STÁVAJÍCÍ PŘEDPLATITELÉ
Rezervace bude probíhat od 27. 5. do 21. 6. 2024.
Prodej od 1. 7. 2024 v kanceláři v 1. patře KD Crystal
pondělí–čtvrtek 8–11/12–14 hodin.

NOVÍ PŘEDPLATITELÉ
Prodej od 1. 7. 2024
online nebo v kanceláři v 1. patře KD Crystal
pondělí–čtvrtek 8–11/12–14 hodin.

Divadelní kavárna a bary

V dlouhodobém pronájmu provozuje: