Název organizace:
Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace

sídlo:
Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa

právní forma:
příspěvková organizace

IČ: 709 53 546
DIČ: CZ70953546

Kulturní dům Crystal Česká Lípa, příspěvková organizace byla zřízena 1. 3. 2002 na dobu neurčitou. V roce 2011 změnila svůj název na Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace. Od 1. 1. 2020 byla sloučena se zanikající příspěvkovou organizací Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace.

Zřizovatelem je město Česká Lípa, se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa, IČ: 00260428.

Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace spravuje a provozuje kulturní zařízení ve vlastnictví Města Česká Lípa:

Kulturní dům Crystal Česká Lípa, Boženy Němcové č. p. 2942, 470 01 Česká Lípa

Jiráskovo divadlo, Panská č. p. 219, 470 01 Česká Lípa

Vodní hrad Lipý, U Vodního hradu č. p. 63, 470 01 Česká Lípa

Centrum textilního tisku, U Vodního hradu č. p. 61, 470 01 Česká Lípa

Posláním příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa je naplňování kulturního života občanů. Především pořádání a organizování koncertů, divadelních představení, filmových představení, vzdělávacích projektů a dalších kulturně zábavných akcí.

Výroční zprávy