MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2024
15. 6. 2024

Město Česká Lípa ve spolupráci s Kulturu Česká Lípa připravuje již tradičně ČESKOLIPSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI v centru města – mezi obchodními domy ANDY a BANCO v sobotu 15. června 2024.

Plánovaný program je celodenní. V rámci této akce pořádáme VELKÝ MĚSTSKÝ JARMARK a nabízíme VOLNÁ PRODEJNÍ MÍSTA s vlastním stánkem. Očekáváme návštěvnost až několik tisíc lidí ve středu města.

POČET PŘIJÍMANÝCH STÁNKŮ JE OMEZENÝ.

UPOZORNĚNÍ
Pro rok 2024 je nově podmínkou pro přijetí DOKLAD O PLATNÉ REVIZI všech elektrozařízení. POKUD NEBUDE DOKLAD ZASLÁN SPOLU S PŘIHLÁŠKOU, BUDE STÁNEK Z VÝBĚRU AUTOMATICKY VYŘAZEN! Do přihlášky uveďte příkon vašich elektrozařízení.

Kritéria pro přijetí stánků:

  • Přijímáme dobové stánky a moderní, vzhledově dobře vypadající stánky s kovovou konstrukcí
  • Preferujeme řemeslné výrobky, farmářské výrobky a na místě připravované občerstvení (typu street food festivalů)
  • přijímaná délka stánku jsou 4 m. VĚTŠÍ STÁNKY NEPŘIJÍMÁME a budou z výběru vyřazeny. V případě zjištění větší než max. povolené délky stánku přímo na místě v den akce, nebude stánek vpuštěn a z prodeje na akci bude vyloučen!
  • Spolu s vyplněnou přihláškou žádáme zaslání fotografie stánku a fotografie prodávaného sortimentu. Fotografie jsou podmínkou pro přijetí. POKUD NEBUDE FOTOGRAFIE ZASLÁNA, BUDE STÁNEK Z VÝBĚRU AUTOMATICKY VYŘAZEN.
  • Každý stánkař prodávající pivo a točené nápoje je povinen používat vratné kelímky, které mu před akcí dodá pořadatel (Kultura Česká Lípa). Podrobné informace k systému vratných kelímků budou zaslány spolu s potvrzením přijetí ke stánkovému prodeji na akci. POUŽÍVÁNÍ KELÍMKŮ BUDE KONTROLOVÁNO. POKUD VRATNÉ KELÍMKY NEBUDE STÁNKAŘ POUŽÍVAT I PO UPOZORNĚNÍ, BUDE Z ÚČASTI NA PŘÍŠTÍCH SLAVNOSTECH VYŘAZEN!

Informace pro prodejce:

Postup výběru stánkového prodeje
Zájemce o stánkový prodej žádá o umístění svého prodejního stánku na konanou akci vyplněním přihlášky. Tato přihláška může být zaslána poštou, e-mailem nebo doručena osobně. O konečném umístění stánku na konané akci rozhoduje prodejní sortiment a počet předchozích přihlášených stánkařů s podobným sortimentem. Dále dle druhu akce také druh stánku – dobový/moderní. Pokud nebude k přihlášce zaslána fotografie stánku a doklad o revizi elektrospotřebičů, bude přihláška automaticky vyřazena.

Poplatky za služby
O výši poplatku za stánkový prodej rozhoduje druh prodávaného sortimentu a rozměr stánku (v běžných metrech). Poplatky jsou stanoveny za stánek do max. délky 4 m (bm). Větší rozměry nejsou přípustné. Konečná výše poplatku bude sdělena vždy na základě doručené přihlášky při potvrzení Vašeho přijetí. Poplatek v plné výši je stánkař povinen uhradit po schválení p.o. Kultura Česká Lípa převodem na účet. Číslo účtu bude zasláno spolu s potvrzením přijetí ke stánkovému prodeji a výší poplatku.

Ceník poplatků za stánek 2024:

Dobové stánky, řemesla | 350 Kč včetně DPH

Ostatní sortiment | 500 Kč včetně DPH

Cukrovinky | 800 Kč včetně DPH

Občerstvení | 2 000 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání

Poplatek za stánek je nevratný. V případě, že přihlášený stánkař na akci nepřijede nebo přijede na místo s větší než povolenou délkou stánku, poplatek propadá p.o. Kultura Česká Lípa.

Povoleny jsou pouze originální prodlužovací kabely, které na místě překontroluje technik.

K účasti na akci se můžete přihlásit vyplněním přihláškového formuláře v příloze e-mailu (MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2024 – Přihláška). Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu propagace@cl-kultura.cz nebo poštou na adresu organizace.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 1. 4. 2024

Potvrzující e-mail o přijetí Vám bude zaslán do 10. 5. 2024

Spolu s potvrzujícím e-mailem budou zaslány i instrukce k platbě poplatku za stánek.

PIVNÍ SLAVNOSTI 2024
31. 8.
2024

Město Česká Lípa ve spolupráci s Kulturou Česká Lípa připravuje pro letošní rok třetí ročník akce PIVNÍ SLAVNOSTI. Akce se bude konat v sobotu 31. srpna 2024 na Vodním hradě Lipý v České Lípě (nádvoří hradu a přilehlé prostory).

Festival, určený všem milovníkům piva, bude zaměřen na regionální pivovary, které budou nabízet různé druhy piv ze své produkce. Počítá se i s občerstvením k pivu. V menší míře by mělo být zastoupeno i sladké občerstvení, káva a prodej pivního merche (půllitry na pivo, trika, bižuterie, …).

Účast na festivalu může být pro pivovar i dobrou propagací jeho nabízených služeb. V rámci kulturního programu, který bude součástí akce, bude moderátor v krátkých vstupech jednotlivé pivovary blíže představovat. Akce (tj. i stánkový prodej) je celodenní. Připraven bude kulturní program a doprovodný program pro děti. Předpokládaná návštěvnost je kolem 2 000 lidí.

Pivo a ostatní nápoje se na akci bude točit pouze do vratných zálohovaných kelímků dodaných pořadatelem. Podrobné informace k systému vratných kelímků budou zaslány spolu s potvrzením přijetí ke stánkovému prodeji na akci. POUŽÍVÁNÍ KELÍMKŮ BUDE KONTROLOVÁNO. POKUD VRATNÉ KELÍMKY NEBUDE STÁNKAŘ POUŽÍVAT I PO UPOZORNĚNÍ, BUDE Z ÚČASTI NA PŘÍŠTÍCH SLAVNOSTECH VYŘAZEN!

POČET PŘIJÍMANÝCH STÁNKŮ JE OMEZENÝ.

UPOZORNĚNÍ
Pro rok 2024 je nově podmínkou pro přijetí DOKLAD O PLATNÉ REVIZI všech elektrozařízení. POKUD NEBUDE DOKLAD ZASLÁN SPOLU S PŘIHLÁŠKOU, BUDE STÁNEK Z VÝBĚRU AUTOMATICKY VYŘAZEN! Do přihlášky uveďte příkon vašich elektrozařízení.

Informace pro prodejce:

Postup výběru stánkového prodeje
Zájemce o stánkový prodej žádá o umístění svého prodejního stánku na konanou akci vyplněním přihlášky. Tato přihláška může být zaslána poštou, e-mailem nebo doručena osobně. O konečném umístění stánku na konané akci rozhoduje prodejní sortiment a počet předchozích přihlášených stánkařů s podobným sortimentem. Dále dle druhu akce také druh stánku – dobový/moderní. Pokud nebude k přihlášce zaslána fotografie stánku a doklad o revizi elektrospotřebičů, bude přihláška automaticky vyřazena.

Poplatky za služby
O výši poplatku za stánkový prodej rozhoduje druh prodávaného sortimentu a rozměr stánku (v běžných metrech). Poplatky jsou stanoveny za stánek do max. délky 4 m (bm). Větší rozměry nejsou přípustné. Konečná výše poplatku bude sdělena vždy na základě doručené přihlášky při potvrzení Vašeho přijetí. Poplatek v plné výši je stánkař povinen uhradit po schválení p.o. Kultura Česká Lípa převodem na účet. Číslo účtu bude zasláno spolu s potvrzením přijetí ke stánkovému prodeji a výší poplatku.

Ceník poplatků za stánek 2024:

Vlastní stánek
Dobové stánky, řemesla | 350 Kč včetně DPH

Ostatní sortiment | 500 Kč včetně DPH

Cukrovinky | 800 Kč včetně DPH

Občerstvení | 1 500 Kč včetně DPH

Pivovary | 1 000 Kč

Ostatní ujednání

Poplatek za stánek je nevratný. V případě, že přihlášený stánkař na akci nepřijede nebo přijede na místo s větší než povolenou délkou stánku, poplatek propadá p.o. Kultura Česká Lípa.

Povoleny jsou pouze originální prodlužovací kabely, které na místě překontroluje technik.

K účasti na akci se můžete přihlásit vyplněním přihláškového formuláře v příloze e-mailu (PIVNÍ SLAVNOSTI 2024 – Přihláška). Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu propagace@cl-kultura.cz nebo poštou na adresu organizace.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 5. 2024

Potvrzující e-mail o přijetí Vám bude zaslán do 10. 7. 2024

Spolu s potvrzujícím e-mailem budou zaslány i instrukce k platbě poplatku za stánek.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
1. 12. 2024

Město Česká Lípa připravuje ve spolupráci s Kulturou Česká Lípa v rámci předvánočního programu na náměstí T. G. Masaryka SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY v neděli 1. prosince 2024. Plánovaný program je v rozmezí od cca. 14 hodin do 19.00 hodin (bude upřesňováno). V rámci této akce pořádáme DOBOVÝ VÁNOČNÍ JARMARK a nabízíme VOLNÁ PRODEJNÍ MÍSTA.

Zlepšujeme koncepci adventních akcí a preferujeme estetické a dobové stánky. Z toho důvodu budou upřednostněny především stánky dobové se staročeským a vánočním zbožím: ozdoby, jmelí, věnce, cukroví, betlémy, dřevěné hračky, dětský sortiment. Dále knihy, pletené zboží apod. Z pochutin oříšky, výrobky máčené v čokoládě, vánoční cukrovinky, vánoční čaje, svíčky, štoly, vánočky apod. Preferujeme dřevěné stánky.

Stánky s občerstvením a cukrovinkami jsou omezeny!!! Nepřijímáme stánky s oblečením. Maximální rozměr stánku: 4 běžné metry.

Z důvodu sjednocení vánoční atmosféry požadujeme ozdobení Vašeho stánku vánočními světýlky.

POČET PŘIJÍMANÝCH STÁNKŮ JE OMEZENÝ.

UPOZORNĚNÍ
Pro rok 2024 je nově podmínkou pro přijetí DOKLAD O PLATNÉ REVIZI všech elektrozařízení. POKUD NEBUDE DOKLAD ZASLÁN SPOLU S PŘIHLÁŠKOU, BUDE STÁNEK Z VÝBĚRU AUTOMATICKY VYŘAZEN! Do přihlášky uveďte příkon vašich elektrozařízení.

Spolu s vyplněnou přihláškou žádáme zaslání fotografie stánku a fotografie prodávaného sortimentu. Fotografie jsou podmínkou pro přijetí. POKUD NEBUDE FOTOGRAFIE ZASLÁNA, BUDE STÁNEK Z VÝBĚRU AUTOMATICKY VYŘAZEN.

Informace pro prodejce:

Postup výběru stánkového prodeje
Zájemce o stánkový prodej žádá o umístění svého prodejního stánku na konanou akci vyplněním přihlášky. Tato přihláška může být zaslána poštou, e-mailem nebo doručena osobně. O konečném umístění stánku na konané akci rozhoduje prodejní sortiment a počet předchozích přihlášených stánkařů s podobným sortimentem. Dále dle druhu akce také druh stánku – dobový/moderní. Pokud nebude k přihlášce zaslána fotografie stánku a doklad o revizi elektrospotřebičů, bude přihláška automaticky vyřazena.

Poplatky za služby
O výši poplatku za stánkový prodej rozhoduje druh prodávaného sortimentu a rozměr stánku (v běžných metrech). Poplatky jsou stanoveny za stánek do max. délky 4 m (bm). Větší rozměry nejsou přípustné. Konečná výše poplatku bude sdělena vždy na základě doručené přihlášky při potvrzení Vašeho přijetí. Poplatek v plné výši je stánkař povinen uhradit po schválení p.o. Kultura Česká Lípa převodem na účet. Číslo účtu bude zasláno spolu s potvrzením přijetí ke stánkovému prodeji a výší poplatku.

Ceník poplatků za VLASTNÍ stánek 2024:

Dobové stánky, řemesla | 350 Kč včetně DPH
Ostatní sortiment | 500 Kč včetně DPH
Cukrovinky | 800 Kč včetně DPH
Občerstvení | 2 000 Kč včetně DPH

Náš dřevěný stánek

Dále nabízíme na akci možnost prodeje v 9 námi pronajatých dřevěných stáncích rozměru 3×2 m. Se zájemci bude na základě zaslání jimi zaslané přihlášky sepsána nájemní smlouva. Do těchto stánků preferujeme prodejce, kteří v nich setrvají i na Adventní jarmark od 2. 12. do 23. 12. 2024

Ceník poplatků za NÁŠ DŘEVĚNÝ stánek 2024:

Dobové stánky, řemesla | 350 Kč včetně DPH
Ostatní sortiment | 500 Kč včetně DPH
Cukrovinky | 800 Kč včetně DPH
Občerstvení | 2 000 Kč včetně DPH

Ostatní ujednání

Poplatek za stánek je nevratný. V případě, že přihlášený stánkař na akci nepřijede nebo přijede na místo s větší než povolenou délkou stánku, poplatek propadá p.o. Kultura Česká Lípa.

Povoleny jsou pouze originální prodlužovací kabely, které na místě překontroluje technik.

K účasti na akci se můžete přihlásit vyplněním přihláškového formuláře v příloze e-mailu (ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2024 – Přihláška). Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu propagace@cl-kultura.cz nebo poštou na adresu organizace.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 9. 2024

Potvrzující e-mail o přijetí Vám bude zaslán do 8. 11. 2024

Spolu s potvrzujícím e-mailem budou zaslány i instrukce k platbě poplatku za stánek.

ADVENT V ČESKÉ LÍPĚ
2. 12. 2024 – 23. 12. 2024

Dále připravujeme ADVENTNÍ JARMARK, též na náměstí T. G. Masaryka, v námi pronajatých dřevěných stáncích o rozměru 3 x 2 metry, které budou stabilně umístěny na náměstí po celý advent, tj. od 2.–23. prosince 2024. V těchto stáncích bude přednostně po dohodě umístěno zboží pouze vánočního charakteru. Zde bychom uvítali stánkaře s vánočním zbožím pro dlouhodobou spolupráci, na celý advent.

Povinná účast ve stánku je do 23. 12. 2024.

Zájemci o provoz stánku se vyplněním přihlášky přihlásí ke stánkovému prodeji. Po schválení a sepsání nájemní smlouvy jim bude vyfakturován poplatek, který uhradí předem do stanoveného data na účet Kultury Česká Lípa, p.o.

UPOZORNĚNÍ
Pro rok 2024 je nově podmínkou pro přijetí DOKLAD O PLATNÉ REVIZI všech elektrozařízení. POKUD NEBUDE DOKLAD ZASLÁN SPOLU S PŘIHLÁŠKOU, BUDE STÁNEK Z VÝBĚRU AUTOMATICKY VYŘAZEN! Do přihlášky uveďte příkon vašich elektrozařízení.

Povoleny jsou pouze originální prodlužovací kabely, které na místě překontroluje technik.

Spolu s vyplněnou přihláškou žádáme zaslání fotografie stánku a fotografie prodávaného sortimentu. Fotografie jsou podmínkou pro přijetí.

Informace pro prodejce:

Podmínkou pronájmu (užívání) našeho dřevěného stánku bude závazné dodržování provozní doby, a to každý den od 14 do 19 hodin (otevřít dříve a zavřít déle je samozřejmě možno).

V případě nedodržení dohodnutého termínu a času provozní doby, bude nájemci započtena k úhradě smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý den nedodržení.

V případě opakovaného neotevření stánku ve stanovené provozní době bude s provozovatelem ukončena nájemní smlouva a uhrazený poplatek propadne ve prospěch p.o. Kultura Česká Lípa.

Parkování za stánkem v letošním roce nebude umožněno. Nabízíme zajištění parkování na Škroupově náměstí (cca 100 metrů od místa konání akce).

Ceník poplatků za NÁŠ DŘEVĚNÝ stánek 2024 na 1 den:

Dobové stánky, řemesla | 100 Kč včetně DPH
Ostatní sortiment | 150 Kč včetně DPH
Cukrovinky | 200 Kč včetně DPH
Občerstvení | 250 Kč včetně DPH

K účasti na akci se můžete přihlásit vyplněním přihláškového formuláře v příloze e-mailu (ADVENT V ČESKÉ LÍPĚ 2024 – Přihláška). Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu propagace@cl-kultura.cz nebo poštou na adresu organizace.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. 9. 2024

Potvrzující e-mail o přijetí Vám bude zaslán do 10. 11. 2024

Spolu s potvrzujícím e-mailem budou zaslány i instrukce k platbě poplatku za stánek.

Pokud máte zájem, pošlete vyplněnou přihlášku na vámi vybranou akci spolu s fotografií stánku a dokladem o revizi všech elektrospotřebičů (včetně prodlužovacích kabelů) na email propagace@cl-kultura.cz.

Pokud nebude fotografie nebo doklad o revizi poslán, bude prodejce automaticky vyřazen z výběru.

Po ukončení termínu posílání přihlášek, bude prodejce vyrozuměn o přijetí/nepřijetí na danou akci.

Pro bližší informace volejte na tel.: 777 074 010 nebo 487 522 300