Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace

Boženy Němcové 2942
470 01 Česká Lípa

IČ: 709 53 546
DIČ: CZ70953546

provozuje:

kontakty

Tereza VRANÁ
ředitelka

Barbora ŠIMŮNKOVÁ
ekonomka

Bohumila SAMKOVÁ
administrativní pracovnice, asistentka ředitelky

Milan KOŘEN
koncertní manažer

Martina HODINKOVÁ
divadelní manažerka

Alena HALAMOVÁ
mzdová účetní

Jan HORČIČKA
vedoucí technik, správce objektů

Vladimíra PROCHÁZKOVÁ
mediální a administrativní koordinátorka

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Cenek Stanislav

Whistleblowing
JP Legal s.r.o., advokátní kancelář