reklama

Nabízíme možnost propagace vaší firmy, kulturní akce, produktu apod.
Vybrat si můžete z následujících možností:

1. Propagační balíček

Tento produkt je spojený s krátkodobým pronájmem nebytových prostor (KD Crystal, Jiráskovo divadlo, Vodní hrad Lipý a Centrum textilního tisku) za účelem pořádání kulturních akcí.

Cena:
zařízení zřizovaná Městem Česká Lípa, Město Česká Lípa, charitativní akce, neziskové organizace:
1 000 Kč + 210 Kč (21% DPH) = 1 210 Kč

podnikatelská sféra:
2 000 Kč + 420 Kč (21% DPH) = 2 420 Kč

Obsah:

 • zveřejnění na graficky zpracovaném měsíčním plakátu p.o. Kultura Česká Lípa
 • umístění měsíčního plakátu na plakátovacích plochách v České Lípě (25 ks), Novém Boru (10 ks), Doksech (5 ks), Rumburku (5 ks) a Litoměřicích (5 ks)
 • umístění měsíčního plakátu na webu www.cl-kultura.cz
 • umístění měsíčního plakátu v Novoborském měsíčníku
 • umístění programu v Městských novinách
  (distribuován do všech domácností v České Lípě zdarma – 17 850 ks)
 • informace o programu v Magazínu Lípa
  (distribuován do veřejných institucí v České Lípě zdarma – 5 000 ks)
 • umístění programu na webu www.cl-kultura.cz v řádkovém programu
 • možnost předprodeje přes web www.cl-kultura.cz
 • možnost rezervací veřejnosti přes web www.cl-kultura.cz
 • umístění programu v měsíčníku Kultura do kapsy
  (vychází v měsíčním nákladu 1 200 ks)

2. Elektronický plakát kulturního pořadu na webu a Facebooku:

Tento produkt nabízí zveřejnění elektronického plakátu jednorázového kulturního pořadu či souhrnný plakát více kulturních pořadů ostatních pořádajících subjektů na hlavní straně webu www.cl-kultura.

Cena:
zařízení zřizovaná Městem Česká Lípa, Město Česká Lípa, charitativní akce, neziskové organizace:
100 Kč + 21 Kč (21% DPH) = 121 Kč

Podnikatelská sféra:
300 Kč + 63 Kč (21% DPH) = 363 Kč

3. Vystavení loga – reklama:

Vystavení loga – reklama na kulturních akcích p.o. Kultura Česká Lípa v prostorách KD Crystal, Jiráskova divadla, Vodního hradu Lipý a Centra textilního tisku.

O umístění reklamy rozhoduje ředitelka organizace.

Cena:
Výnos z této činnosti spadá do doplňkové činnosti a cena bude stanovena vždy dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

4. Dlouhodobá propagace:

 • Propagace ve foyer KD Crystal – reklamní banner od 1 000 Kč / měsíc.
 • Propagace v sále KD Crystal – reklamní banner od 500 Kč / měsíc.
 • Umístění grafického označení (loga) na webových stránkách p.o. Kultura Česká Lípa v záložce ,,Partneři“ od 500 Kč / měsíc.
 • Propagace na výlepových plochách v rámci měsíčních plakátů (logo) od 300 Kč / měsíc.
 • Propagace na propagačních obrazovkách ve foyer KD Crystal a v prostorách Jiráskova divadla za cenu od 300 Kč / měsíc.
 • Umístění grafického označení (loga) na vstupenkách p.o. Kultura za cenu 5 000 Kč / rok.

Uvedené ceny neobsahují DPH 21%.

O umístění reklamy rozhoduje ředitelka organizace.

5. Inzerce v měsíčníku Kultura do kapsy:

Měsíčník Kultura do kapsy vychází v nákladu 1 200 ks.
Je distribuován do 22 míst po České Lípě a je umístěn na webu.

Formát brožury je A6 (148 x 105 mm)

Cena:
Jedna celá stránka = 600 Kč
Tři a více stránek = 500 Kč
Polovina stránky = 300 Kč
Čtvrtina stránky = 150 Kč

K cenám bude započítáno příslušné DPH dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.