Veřejné zakázky

Veřejné zakázky Kultury Česká Lípa, p.o. na https://zakazky.mucl.cz/profile_display_9.html

POPTÁVKOVÁ ŘÍZENÍ

http://www.cl-kultura.cz/novinky/popt-vkov-zen-ozvu-en-osv-tlen-led-obrazovka-pro-stage

http://www.cl-kultura.cz/novinky/popt-vkov-zen-klimatiza-n-jednotky-kancel-e-kd

http://www.cl-kultura.cz/novinky/popt-vkov-zen-1

http://www.cl-kultura.cz/novinky/popt-vkov-zen-0

http://www.cl-kultura.cz/novinky/popt-vkov-zen-na-v-robu-vchodov-ch-dve

http://www.cl-kultura.cz/novinky/popt-vkov-zen

http://www.cl-kultura.cz/novinky/poptavkove-rizeni-3

MIMOŘÁDNÁ ZADÁNÍ

Nákup zastřešeného podia - schváleno RM 13.12.2017, č.1253/2017

přílohy: Mimořádné zadání, Kupní smlouva

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA VZ/001/2018 - Dodávka užitkového vozidla pro p.o. Kultura Česká Lípa

veškeré informace k řízení naleznete na portálu zadavatele https://zakazky.mucl.cz/vz00000612

Přihlašovat se můžete v termínu od 15.2.2018 do 2.3.2018.

Dokumentace: Výzva k podání nabídky, Příloha č.1 - Specifikace nabídky, Příloha č.2 - Krycí list nabídky, Příloha č.3 - návrh kupní smlouvy

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Menu