Propagace

Směrnice č. 26/3

Stanovení ceny za propagační služby p.o. Kultura Č. Lípa

 

1. Propagační balíček

Tato směrnice stanovuje cenu za propagační balíček p.o. Kultura Česká Lípa. Propagační balíček je produkt spojený s pronájmem nebytových prostor p.o. Kultura Česká Lípa (KD Crystal, Jiráskovo divadlo, Vodní hrad Lipý a Centrum textilního tisku).

 

Obsah Propagačního balíčku: 

 • zveřejnění na graficky zpracovaném měsíčním plakátu p.o. Kultura Česká Lípa
 • umístění měsíčního plakátu na plakátovacích plochách v České Lípě (25 ks), Novém Boru (5 ks), Doksech (5 ks), Rumburku (5 ks) a Litoměřicích (5 ks)
 • umístění měsíčního plakátu na webu www.cl-kultura.cz
 • umístění měsíčního plakátu v Novoborském měsíčníku
 • umístění programu v Městských novinách
  (distribuován do všech domácností v České Lípě zdarma – 17 850 ks)
 • informace o programu v Magazínu Lípa
  (distribuován do veřejných institucí v České Lípě zdarma – 5 000 ks)
 • umístění programu na webu www.cl-kultura.cz v řádkovém programu
 • možnost předprodeje přes web www.cl-kultura.cz
 • možnost rezervací veřejnosti přes web www.cl-kultura.cz
 • umístění programu v měsíčníku Kultura do kapsy
  (vychází v měsíčním nákladu 1 100 ks)

 

Stanovení ceny Propagačního balíčku:

zařízení zřizovaná Městem Česká Lípa, Město Česká Lípa, charitativní akce, neziskové organizace:

1 000,- Kč + 210,- Kč (21% DPH) = 1 210,- Kč

 

podnikatelská sféra:

2 000,- Kč + 420,- Kč (21% DPH) = 2 420,- Kč

 

3. Elektronický plakát kulturního pořadu na webu a Facebooku:

Tento produkt nabízí zveřejnění elektronického plakátu jednorázového kulturního pořadu či souhrnný plakát více kulturních pořadů ostatních pořádajících subjektů na hlavní straně webu www.cl-kultura.

 

Stanovení ceny:

zařízení zřizovaná Městem Česká Lípa, Město Česká Lípa, charitativní akce, neziskové organizace:

100,- Kč + 21 Kč (21% DPH) = 121,- Kč

Podnikatelská sféra:

300,- Kč + 63 Kč (21% DPH) = 363,- Kč

 

3. Vystavení loga – reklama:

Tato směrnice stanovuje cenu za vystavení loga – reklamu na kulturních akcích p.o. Kultura Česká Lípa v prostorách KD Crystal, Jiráskova divadla, Vodního hradu Lipý a Centra textilního tisku.

 

Stanovení ceny vystavení loga:

Výnos z této činnosti spadá do doplňkové činnosti a cena bude stanovena vždy dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Menu