Propagace

Směrnice č. 26/2

Stanovení ceny za propagační služby p.o. Kultura Č. Lípa

 

1. Propagační balíček

Tato směrnice stanovuje cenu za propagační balíček p.o. Kultura Česká Lípa. Propagační balíček je produkt spojený s pronájmem nebytových prostor p.o. Kultura Česká Lípa (KD Crystal a Jiráskovo divadlo).

 

Obsah Propagačního balíčku: 

  • zveřejnění na graficky zpracovaném měsíčním plakátu
  • umístění měsíčního plakátu na plakátovacích plochách v České Lípě (25 ks), Novém Boru (5 ks), Kamenickém Šenově (5 ks), Cvikově (5 ks) a Doksech (5 ks)
  • umístění měsíčního plakátu na webu www.cl-kultura.cz
  • umístění měsíčního plakátu v Novoborském měsíčníku
  • umístění programu v Městských novinách

(distribuován do všech domácností v České Lípě zdarma – 17850 ks)

  • informace o programu v Magazínu Lípa

(distribuován do všech domácností v České Lípě zdarma – 25000 ks)

(vychází v měsíčním nákladu 1100 ks)

 

Stanovení ceny Propagačního balíčku:

zařízení zřizovaná Městem Česká Lípa, Město Česká Lípa, charitativní akce, neziskové organizace:

800,- Kč + 160,- Kč (21% DPH) = 968,- Kč

 

podnikatelská sféra:

1.600,- Kč + 320,- Kč (21% DPH) = 1.936,- Kč

 

 

2. Vystavení loga – reklama:

Tato směrnice stanovuje cenu za vystavení loga – reklamu na kulturních akcích p.o. Kultura Česká Lípa v prostorách KD Crystal a Jiráskova divadla.

 

Stanovení ceny vystavení loga:

Výnos z této činnosti spadá do doplňkové činnosti a cena bude stanovena vždy dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Menu