PRONÁJEM SKLADŮ V PŘÍZEMÍ KD CRYSTAL

MĚSTO ČESKÁ LÍPA prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT
na dobu neurčitou od 1. 4. 2021 sklad č. 54 a sklad č. 55 v objektu Kulturního domu Crystal, Česká Lípa, Boženy Němcové 2942, o celkové výměře 14,81 m2 (sklady jsou spojené): 

Sklad č. 54 …….……………………………………………………………… 8,36 m2
Sklad č. 55 …….……………………………………………………………… 6,45 m2
za cenu obvyklou v daném čase a místě, tj. min. 638 Kč/m2/rok;
poplatek za el. energii bude stanoven paušálně.
Kritérii pro posouzení nabídek v rámci výběrového řízení budou:
- charakter činnosti (ve smyslu její souvislosti s činností správce objektu – příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa)
- nabízená cena ročního pronájmu
Upřednostněny budou nabídky s kulturní nebo školskou činností.

Více v příloze.

PRONÁJEM SKLADŮ V PŘÍZEMÍ KD CRYSTAL
Menu