PRONÁJEM SKLADŮ V KD CRYSTAL

MĚSTO ČESKÁ LÍPA prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT
na dobu neurčitou od 1. 5. 2021 sklad č. 54 a sklad č. 55 v objektu Kulturního domu Crystal, Česká Lípa, Boženy Němcové 2942, o celkové výměře 14,81 m2 (sklady jsou spojené):


Sklad č. 54 …….……………………………………………………………… 8,36 m2
Sklad č. 55 …….……………………………………………………………… 6,45 m2

za nabídkovou cenu ročního nájemného; poplatek za el. energii bude stanoven paušálně.

Více info v příloze. 

PRONÁJEM SKLADŮ V KD CRYSTAL
Menu