PRONÁJEM RESTAURACE V KD CRYSTAL

MĚSTO ČESKÁ LÍPA prostřednictvím odboru příspěvkových organizací a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa
dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT
na dobu neurčitou od 1. 1. 2021 prostory k podnikání v objektu Kulturního domu Crystal, Česká Lípa, Boženy Němcové 2942, o celkové výměře 421 m2. Více info v příloze a na https://www.mucl.cz/odbor-skolstvi-kultury-sportu-a-cestovniho-ruchu-uredni-deska/ds-2584

PRONÁJEM RESTAURACE V KD CRYSTAL
Menu