PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR

MĚSTO ČESKÁ LÍPA prostřednictvím odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu Městského úřadu Česká Lípa dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT na dobu neurčitou od 1. 4. 2021 prostory k podnikání v objektu Kulturního domu Crystal, Česká Lípa, Boženy Němcové 2942, o celkové výměře 62,37 m2. Více informací v příloze.
PRONÁJEM KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR
Menu