POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCÍ

Prosíme všechny návštěvníky akcí Kultury Česká Lípa, p.o., aby dodržovali bezpečnostní opatření dle platných nařízení Vlády ČR. Pokyny pro návštěvníky jsou na www.cl-kultura.cz - v příloze tohoto článku a níže nejdůležitější informace.

DĚKUJEME MOC ZA POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST.

Více informací na https://koronavirus.mzcr.cz/

Divák u vstupu musí mít nasazený respirátor (FFP2 nebo KN95) a prokázat se elektronickým či písemným potvrzením o splnění jedné z níže uvedených podmínek:


nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky (v případě jednodávkového schématu pak 14 dní od aplikace)


v případě podání pouze první dávky očkovací látky negativním PCR testem ne starším 72 hodin


laboratorně potvrzené prodělání onemocnění COVID 19 před méně než 180 dny


záznam v Informačním systému infekčních nemocí obsahující informaci o tom, že se nemůže ze zdravotních důvodů očkovat proti onemocnění COVID 19 s nutností negativního PCR testu ne staršího 72 hodin

Děti do 18 let se prokazují negativním PCR testem ne starším 72 hodin; u dětí do 12 let testování není vyžadováno.

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY AKCÍ
Menu