OTEVŘENÍ POKLADNY V KD CRYSTAL A STORNO VSTUPENEK

Pokladna v Kulturním domě Crystal Česká Lípa bude otevřena dle rozhodnutí Vlády ČR od pondělí 11. května 2020.

Otevírací doba pokladny: PO-PÁ od 15 do 18 hodin

Dočasná opatření

Upozorňujeme na nutnost dodržování přísných hygienických podmínek na místě prodeje vstupenek. (viz příloha)

Vstup do prostoru před pokladnou bude umožněn pouze osobám v rozestupech 2 m s tím, že budou mít zakryté dýchací cesty. Pokladna v kancelářích je z technických důvodů uzavřena.

„Všechny vstupenky na přeložené akce zůstávají v platnosti, ale pokud by se někomu termín nehodil, může originální vstupenky vrátit v předprodeji. Na vrácení vstupenek nebo vyzvednutí rezervací zákazníci spěchat nemusí, na vše je dostatek času do konce září.“ upřesňuje Tereza Vraná, ředitelka Kultury Česká Lípa.

Storno vstupenek

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti pro náhradní termíny. Vstupenky je možné vrátit nejpozději do 30. 9. 2020 do 18 hodin. Peníze budou vráceny pouze na základě originální vstupenky.

V případě vrácení vstupenek zakoupených online je nutné stornovat bezhotovostně, a to na základě žádosti zaslané e-mailem na info@cl-kultura.cz. Tato žádost musí obsahovat v příloze scan či fotografii vstupenek pořízených online (text včetně identifikačního čísla vstupenek musí být čitelný) a následující údaje:

- jméno a příjmení nakupujícího

- telefon a e-mail, ze kterého byla provedena transakce pro možnost ověření žádosti

- číslo účtu, na který má být vstupné vráceno

Dle technických možností společnosti Perfect System, která je dodavatelem online předprodeje, je nutné počítat s maximální 90 denní lhůtou na vyřízení.

Rezervace byly prodlouženy do 30. 9. 2020 do 18 hodin.

Aktuální informace jsou k dispozici na facebookovém profilu Kultura Česká Lípa, příspěvková organizace nebo na webu www.cl-kultura.cz.

 

OTEVŘENÍ POKLADNY V KD CRYSTAL  A STORNO VSTUPENEK
Menu