XAVIER BAUMAXA / LINGERS.ON

XAVIER BAUMAXA / LINGERS.ON
Datum a čas: 19.06.2021 - 17:00
Vstupné: 150.00 Kč

Koncert písničkáře, který své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu a dalších aktivitách.   

 

Pro všechny akce platí zvláštní hygienická opatření, dle vládních nařízení. Sledujte www.cl-kultura.cz – Pokyny pro návštěvníky. Děkujeme za pochopení.

Změna programu vyhrazena.

Menu